08 717 23 17
info@enjoytravel.se

Kvinnor i Indien och Sverige

november 3, 2013 Postat i: Indien / klokskap

För kvinnor i Indien är situationen annorlunda. Ytterst få har möjligheten att själva bygga upp sina liv. De är beroende av den sociala status de är födda i och de vägval, främst vilken make, som föräldrarna väljer åt en. För hur modernt man än lever, och många har idag anpassat sig till den västerländska livsstilen, så är det i 90 % av fallen föräldrarna som väljer partner. Även män som arbetar och bor utomlands åker ofta hem och gifter sig med någon som föräldrarna valt ut med rätt sociala status och bakgrund. När man gifter sig flyttar man ofta in i mannens familj och ska foga sig i deras traditioner.

Under de stora protesterna i samband med den grova våldtäkten av  den unga läkarstudenten Juyoti som avled av sina skador skanderade kvinnorna om ”Frihet på dagen, frihet på natten, frihet att välja, frihet att klä”. Indien befinner sig i en svår klyfta mellan det gamla samhället och det modernare och utvecklingen skenar i raketfart framåt.

Läs gärna http://www.svd.se/kultur/nar-valdet-ar-vardag_7939910.svd