08 717 23 17
info@enjoytravel.se

vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea

maj 12, 2014 Postat i: egna resor / egna upplevelser / Information / länder / Sydkorea

Jag besökte nyligen gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Det anses vara världens farligaste och mest bevakade gräns. Ingenmanslandet (DMZ-demilitarized zone) är 2 km brett och det beräknas vara över 2 miljoner minor nedgrävda där som ofta exploderar troligen orsakat av vildsvinen i området. Utanför zonen riktar de båda sidorna vapen mot varandra. FN-styrkor bestående av amerikanska och sydkoreanska militärer bevakar den sydkoreanska sidan liksom en grupp av höga svenska och schweiziska officerare. En sydkoreansk by ligger inne i DMZ och det finns även en by på den nordkoreanska sidan men det anses bara vara en kuliss. Dock har Nordkorea här satt upp världens högsta flaggstång. 160 meter hög och flaggan väger 270 kg. Enligt militärerna har någon utfäst en belöning på 1 miljon USD för 1 m2 av denna flagga.

Stämningen är mycket spänd mellan länderna och det enda samarbete som finns är en industrizon i Nordkorea där sydkoreanska företag kan finna billiga arbetskraft. I området finns ca 28.000 amerikanska soldater som ska bidra till bevarandet och bevakandet av vapenstilleståndet. Dock inträffar det, och har nyligen skett, vapenutbrott kring några sydkoreanska öar utanför kusten som är viktiga för fiskenäringen. Man har också, huvudsakligen på 70-talet, hittat 4 grävda tunnlar från Nordkorea och långt in i Sydkorea, inte som flyktvägar utan för invasionsstyrkor.

I de kända blåa barackerna på gränsen möts militärledningen för Nord och Syd. Men Nord svarar inte längre på den telefonlinje som är upprättad. Budskap måste numera förmedlas genom megafon och svar erhålls skriftligen med Röda Korset som mellanhand.

Vi bjöds på lunch av den svensk-schweiziska fredsstyrkan och fick en bra beskrivning av läget. De säger att de inte är frågan om OM utan NÄR en återförening kommer att ske och det finns numera också ett reunification ministry i Sydkorea för att förbereda detta.