Resevillkor

Enjoytravel följer lagen om paketresor (1992:1672) och resegarantilagen (1972:204 (se www.srf.travelagent.se). Vi har ställt garanti till Kommerskollegium som säkrar resenärens betalning.

Därtill gäller följande:

Anmälan och betalning

Anmälan görs till Enjoytravel genom att fylla i formuläret på www.enjoytravel.se under bokning. Anmälningsavgift på 2000 kr per person eller belopp bestämt av flygbolag och hotell, betalas till Enjoytravels bg 5102-5245 eller bankkonto angivet på fakturan. Slutbetalning görs mot faktura senast 30 dagar före avresa.

Resorna sker oftast med reguljärflyg och bokning av biljetter görs i samband med bokning av resa. Det är därför viktigt att boka sin resa så tidigt som möjligt.

Avbeställning

Enjoytravel tillhandahåller inte avbeställningsförsäkring. Detta ombesörjs av resenären genom hemförsäkring eller separat försäkringsbolag.

Vid avbokning tidigare än 60 dagar före avresedatum betalar resenären en avbokningsavgift på 500 kr och resterande anmälningsavgift återfås. Vid avbeställning senare än 60 dagar före avresa är anmälningsavgiften förverkad. För avbeställning av flygbiljett gäller de regler som flygbolaget meddelar.

Försäkring

Resenären är skyldig att ha en försäkring som ger fullgott skydd under resan och som täcker hemtransport med SOS eller liknande organisation.

Kontroll av färdhandlingar

Färdhandlingar skickas i god tid före avresa och resenären är skyldig att själv kontrollera dessa och omedelbart meddela Enjoytravel eventuella felaktigheter.

Inställd resa

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa om angivet minimiantal ej uppnås. Besked om inställd resa lämnas senast 3 veckor före avresa. Vi förbehåller oss även rätten att ställa in en resa pga force majeure.

Reklamation

Eventuella klagomål skall framföras omgående till Enjoytravel via mail eler telefon.

Ändring av resans pris

Priset kan komma att ändras vid större förändringar av resans kostnader såsom flygbränsle och flygskatter samt valutakurser. En förändring av priset meddelas alltid resenären så snart som möjligt dock senast 30 dagar före avresa.