kvinnor i Indien och Sverige

I en artikel av Reuters nyligen med titeln ”why Scandinavian women makes the rest of the world jealous” försökte journalisten förklara varför det är bäst i världen att vara kvinna i Skandinavien. Det handlar enligt artikeln om ett jämlikt samhälle utan stora ekonomiska klyftor där alla har det relativt bra. Där kyrkans roll och syn på människors sexualitet är liten, där fri abort och sexundervisning är tillgänglig för alla liksom tillgång till ungdomsmottagningar och preventivmedel. Där generösa föräldraledigheter och starka fackföreningar bevakar kvinnors möjlig- och rättigheter att båda jobba och vara mammor.

http://www.reuters.com/article/2013/10/31/us-why-scandinavian-women-idUSBRE99U18W20131031