08 717 23 17
info@enjoytravel.se

Kvinnor i Indien och Sverige

november 3, 2013 Postat i: Indien / klokskap

För kvinnor i Indien är situationen annorlunda. Ytterst få har möjligheten att själva bygga upp sina liv. De är beroende av den sociala status de är födda i och de vägval, främst vilken make, som föräldrarna väljer åt en. För hur modernt man än lever, och många har idag anpassat sig till den västerländska livsstilen, så är det i 90 % av fallen föräldrarna som väljer partner. Även män som arbetar och bor utomlands åker ofta hem och gifter sig med någon som...