om att dela varandras gudar

När jag var i Indien nyligen kom jag till läkarmottagningen på en ayurvedisk klinik  en tidig morgon när inga andra gäster fanns på plats. En sång hördes från ett behandlingsrum och alla läkare och manliga massörer stod uppställda djupt försjunkna i bön. Det var morningprayer.

I Kerala lever muslimer, krista och hinduer sida vid sida. Denna dag var det en kristen som sjöng en psalm och bad en bön. När jag frågade min hinduiska läkare vad det handlade om sa hon att det var det stora vita molnet däruppe. Någon hjälpte henne med förtydligande; the holy spirit. Inte lätt att förklara för andra religioner:).

Min kristna massagedam sjunger ett mantra innan hon sätter igång och religionerna blandas friskt ihop och respekteras. Min hinduiska läkare läser Bibeln varje morgon för hon är fascinerad av Jesu liv. En fantastisk tolerans och respekt, kärlek och värme möts man av i Kerala.

På bilden nedan, läkarmottagningens gudinna.

IMG_6460